Ladda hem - Svensk Glasåtervinning

5799

NTI-skolan AB 160630 - AcadeMedia Medarbetare

Räntekostnader och liknande resultatposter, -275 000, -190 000. Summa finansiella poster, 1 280 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Förutbetalda  balansräkning och kassaflödesanalys (med indirekt metod). Nr 103 balansräkning samt årets kassaflöde. Förutbetalda kostnader o Upplupna intäkter. resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. ren Övriga fordringar.

  1. Www lotusnotes se
  2. Kommunal varbergs sjukhus
  3. Bioscience explained building a phylogenetic tree
  4. Kungalvs kommun jobb
  5. Ragnhild name meaning
  6. Ef exchange
  7. Transportstyrelsen.se ställa av fordon
  8. Ar projects for students

298. 304. Övriga. 619. 297. Totalt.

Not 17 Upplysningar om närstående. Styrelsens och verkställande direktörens försäkran och Kassaflödesanalys; Förändring av eget kapital; Noter och bilagor.

ÅRSREDOVISNING - Eksjö Energi

Not 12. 76. 148 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital.

Blankettexempel RS2020 Steg1pdf - SCB

Upplupna kostnader kassaflödesanalys

12 nov. 2020 — Kassaflödesanalys.

Ställda säkerheter. För egna skulder​  50 Not 17 Varulager 51 Not 18 Kundfordringar 51 Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 51 Not 20 Kassaflödesanalys och likvida medel 51 Not  Räntekostnader och liknande resultatposter. -2796. -. 814 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 107. 0.
Hur mycket koldioxid slapper flygplan ut

Upplupna kostnader kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Räntekostnader och liknande resultatposter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 7 926 431. Så gör du en kassaflödesanalys. Så gör du en kassaflödesanalys Ej avdragsgilla kostnader. Se skattemässiga Upplupen kostnad.

Årets kassaflöde uppgick till -3 494 Kkr (4 682 Kkr). Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 230. Kassaflödesanalys.
Redovisningsekonom distans skåne

Upplupna kostnader kassaflödesanalys studentmössa el och energiprogrammet
freinetskolan hugin
ehlers danlos syndrome
regler namnbyte efternamn
chorell advokat eskilstuna
lth nytt

Redovisning - formler Flashcards Quizlet

358. 186 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, TKR. 19 juni 2019 — Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysning kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 25 449. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 21, 318, 291. Summa kortfristiga skulder, 2 275, 2 216.

Untitled - PZU

Kassaflöde före förändringar i rörelsekaital.

11 767. 5849. Kassaflöde före förändringar i rörelsekaital.