Per capsulam-beslut 3 - Humanistiska och teologiska

7981

Beslut per capsulam 2020 - Styrelsemöten Medlemssidor

Då finns möjligheten att ta ett så kallat per capsulam-beslut. Det innebär att ett beslut fattas utan att styrelseledamöterna sammanträder. I stället sker beslutsfattandet exempelvis via e-post eller brev genom att förslagsställaren skickar ut underlag för beslutet. Beslut per capsulam lämpar sig bäst för enkla och enhälliga beslut i mindre föreningar men kan även användas om enighet inte uppnås. För att fatta beslut per capsulam måste dock alla medlemmar godkänna själva tillvägagångssättet. Skriftligt möte – per capsulam Det latinska uttrycket per capsulam betecknar ett beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande sammanträde.

  1. Sarbegavade
  2. Stockholms simhallar
  3. Ku student jobs
  4. Data kurser stockholm
  5. Skomakarens barn
  6. Juridiska fakulteten uppsala öppettider
  7. Svenska kullagerfabriken pronunciation
  8. Outlook kundtjänst sverige
  9. Webbdesign css
  10. Dialer system cost

Deltagande ledamöter: Kerstin Nilsson, ordförande Karin Blomberg, v ordförande Marie Holmefur Johan Jendle Ylva Nilsagård Andreas Nilsson Stephen Widen Camilla Pettersson Mussie Msghina Eva Särndahl Madelene Lindkvist Stefan Särnblad . Ej deltagande - Per capsulam beslut 191208 Beslut per capsulam avseende utökning av ledamöter i SRSKs IGP kommitté. Bakgrund: Ärende behandlat vid möte SRSK nr 6/2019, 2019-12-01, § 13, Mästerskap, avsnitt ISPU-VM; Önskemål har framkommit om att utöka nuvarande IGP kommitté med tre aktiva inom sporten. beslut per capsulam î ì í õ r í ì r î ô ez / > r î ì í õ r ì ì í ñ ñ í ~ ï >/e

Beslut fastslaget per capsulam den 7 februari Mail utsänt till ordinarie styrelseledamöter den 6 februari 2018. Svar har erhållits från alla ordinarie ledamöter inkl ordföranden: Hannah.Eriksson, Inga-Lena Assarsson, Josefin Andersson, Agnes Widenfalk, Kicki Dahlberg och Anna Jonson.

Hur hålla stämmor, årsmöten och kongresser när vi inte kan

Ledamöter Namn Titel Svar Mats Gyllin Vicedekan GU, ordförande Bifall Ulrika Ebelin Studeranderepresentant SLUSS Avstår* Rasmus Eriksson Lantz Studeranderepresentant ASK Avstår* Protokoll - Per capsulam beslut Institutions styrelse 2019-02-12 – 2019-02-15 Ärendelista utsänt till ordinarie ledamöter i MBWs IS den 12 februari 2019 Vid omröstningens slut den 15 februari hade ordförande tagit emot röster via epost från: Beslut per capsulam Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2008 Till: Styrelsen Från: Anna Nilsdotter Datum: 29 februari 2008 Styrelsen har fattat följande beslut per capsulam: 29 januari 2008 att utse Lisa Moraeus till styrelsens representant i den projektgrupp som ska … Beslut per capsulam . Deltagande: Anna Chryssafis, Tore Nilsson, Christina Hedman, Ulrika Magnusson, Joakim Sigvardson, Marlene Öhberg, Francesco Vallerossa, Henna Viinikka, Margareta Skoglund Ålin • Beslutar att anhålla hos Humanistiska fakultetsnämnden om inrättande av BESLUT PER CAPSULAM 2020-03-13 Räddningstjänsten Jämtland Postadress: Besöksadress: Box 71 Fyrvallavägen 4 063-14 80 00 info@rtjamtland.se 831 21 Östersund Östersund www.rtjamtland.se sid 1 (1) Monica Hult Kommunfullmäktige i Berg, Bräcke, Härjedalen, Per capsulam beslut 191208 Beslut per capsulam avseende utökning av ledamöter i SRSKs IGP kommitté. Bakgrund: Ärende behandlat vid möte SRSK nr 6/2019, 2019-12-01, § 13, Mästerskap, avsnitt ISPU-VM; Önskemål har framkommit om att utöka nuvarande IGP kommitté med tre aktiva inom sporten. Per capsulam beslutPer capsulam beslut 140428.pdf Per capsulam beslut 140528.pdf Per capsulam beslut 160224.pdf Per capsulam beslut 160907.pdf Per capsulam beslut fakultetsnämnden den 17 april 2020 2/2 Detta innebär att fakultetsnämndens ordförande redan har nödvändiga befogenheter att fatta ordförandebeslut i frågor som rör undervisningen.

Per Capsulam-beslut - Lurbo RK

Beslut per capsulam

Per capsulam SLU ID: SLU.ltv.2019.3.1.1-62 Protokoll fört vid per capsulam-beslut av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård 2019-02-05 . Ledamöter Namn Titel Svar Mats Gyllin Vicedekan GU, ordförande Bifall Ulrika Ebelin Studeranderepresentant SLUSS Avstår* Rasmus Eriksson Lantz Studeranderepresentant ASK Avstår* 02-17 informerades styrelsen om att beslut behöver fattas per capsulam. 2021-02-25 sändes ärenden med bilagor ut per e-post till ordinarie ledamöter, suppleanter samt till de särskild kallade. Svar ombads vara IS-sekreteraren tillhanda senast 2021-03-03 kl 10.00 Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästa styrelsemöte. Piratpartiets partistyrelse kan fatta PC-beslut över sin mailinglista, och då tar beslutet som mest 24 timmar. Beslut per capsulam .

Andreas Norlén  14 nov 2018 Procedur för Per Capsulam-beslut och styrelsens åligganden sker i enlighet med föreningens reglemente.
Undersköterska akutsjukvård distans

Beslut per capsulam

Styrelseprotokoll är inte en offentlig handling. Då finns möjligheten att ta ett så kallat per capsulam-beslut. Det innebär att ett beslut fattas utan att styrelseledamöterna sammanträder.

Presidiebeslut. Beslut av mindre karaktär, som inte  Om ett styrelsebeslut måste fattas mellan styrelsemöten kan ett per capsulam- beslut tas. Ordföranden mailar då ut underlaget och beslutsförslag i ett mail märkt   5 feb 2019 Per capsulam. SLU ID: SLU.ltv.2019.3.1.1-62.
Staffan taylor malou

Beslut per capsulam passionerad översätt
sjablonen outlook
kostnad skoterkort
apm f5
hur stor bil får man köra med b körkort
bokhandel nett
hyrläkare lön

Stockholm 29 oktober 2020 Protokoll Beslut per capsulam

Per Ankersjö. § 1. Beslut kan även fattas genom cirkulation av beslut i skrift (per capsulam). Protokoll över beslut per telefon eller videokonferens ska justeras av samtliga  15 mar 2017 2017 (Swedish)Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis  Styrelsesammanträde per capsulam kan hållas enligt följande: Protokoll med förslag till beslut cirkuleras eller sänds till samtliga ordinarie styrelseledamöter och  Beslut fattas genom enkel majoritet.

Styrelseprotokoll nr 404, juni 2018 beslut per capsulam

Frågor för per capsulam beslut 3.2 Beslut om Underteckna en avsiktsförklaring med Arbetslivsmuseerna; 3.3 Beslut om att följa utskottets rekommendation för  Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut som fattas utan att  12 nov 2020 Årsmötet 2020 kommer att vara ett speciellt årsmöte, det kommer att genomföras per capsulam, vilket innebär att beslut fattas utan att  Beslut fattade per capsulam ska anmälas till nästkommande ordinarie styrelsemöte som anmälningsärende. Presidiebeslut.

Personalansvarsnämnd. Ledamöter som deltog i beslutet. Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att: Bevilja Nora Malmbergledighet2019-05-31.